Γαλλικά

Γαλλικά

Η επίσημη γλώσσα αρκετών κρατών σε όλο τον κόσμο και μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και δεύτερη ξένη γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία όλης της Ευρώπης μετά τα αγγλικά.

Μελέτες υποστηρίζουν την ανερχόμενη πορεία της στο άμεσο μέλλον.

Στο φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε τους μαθητές για τα αναγνωρισμένα πτυχία του Γαλλικού Ινστιτούτου και του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Οι μικροί μαθητές μας ενισχύουν τις γνώσεις του και έχουν επίσης πολύτιμη βοήθεια για το μάθημα γαλλικών του σχολείου τους.

Γλώσσες

How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.